image1 image2 image3

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL DE TEOLOGIE, ISTORIE, MUZICOLOGIE ȘI ARTĂ

Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției

 

Program

 

LUNI, 14.11.2016

Sesiunea  în plen

Deschiderea oficială (Aula Magna) 9.00-11.00

 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, Cuvânt de deschidere
 • IPS Mitropolit Andrei, Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului, Familia, copiii şi tinerii, educarea lor şi viitorul omenirii
 • Acad. Prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Alocuțiune
 • Victor Opaschi, Ministru Secretar de Stat, Secretariatul de Stat pentru Culte, Alocuțiune
 • PS Florentin Crihălmeanu, Episcopia Română Unită (Greco-Catolică) de Cluj-Gherla, Alocuțiune
 • PS Episcop Lucian, Tradiția școlară în Banat și actualitatea învățământului religios din Episcopia Caransebeșului, Episcopia Ortodoxă a Caransebeșului
 • Prof. univ. dr. Adrian Opre, Reconsiderarea consilierii psiho-educaționale prin încorporarea principiilor moralei creștine, Decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

10.40-11.00     Discuții

11.00-11.10     Pauză

 

Sesiunea a II-a în plen

(Aula Magna) 11.10-13.00

Moderatori: IPS Mitropolit Andrei și Prof. univ. dr. Ioan Chirilă

 • PS Episcop Visarion, Despre educația copiilor la Sfântul Ioan Gură de Aur (Episcopia Ortodoxă Tulcea)
 • PS Episcop Gurie, Indulgența educațională, poartă spre declinul civilizației? (Episcopia Devei și Hunedoarei)
 • Dr. Jon A. P. Gissel, The Danish Experience, from the last Third of the 19th Century to the Present: Cultural Struggle and Conservatism (Denmark)
 • PS Iustin Sigheteanul, Tinerii în Biserică în timpurile de secularizare pe care le trăim (Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului si Sătmarului)
 • Prof. univ. dr. Charbel Maalouf, What link does St. Basil the Great establish between the Greek paideia and the Christian faith in his Adress to Young Men on Greek literature? (Institutul Catolic, Paris)

12.30-13.00     Discuții

 

Secțiunea Teologie – sesiunea I

(Aula Magna) 15.00-17.00

Moderatori: Prof. univ. dr. Cristinel Ioja și Prof. univ. dr. Gelu Buta

 • 15.00-15.20     Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Cărțile Ruth și Iona, modele misionare (familia ca mediu misionar; profetul, misionarul par execellence) (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.20-15.40     Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, Misiunea Facultăților de Teologie Ortodoxă în context contemporan (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, Universitatea București)
 • 15.40-16.00     Rev. dr. Pavol Bargar, Christian Identity as an Embodied Story: A Perspective of Narrativist Theology (Faculty of Protestant Theology of Charles University in Prague, Cehia)
 • 16.00-16.20     Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană, Contrast și provocare în atitudinea lui Timotei, ucenicul apostolului Pavel? Un model pentru tinerii de azi? (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

16.20-17.00     Discuții

17.00-17.15     Pauză

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a II-a

(Aula Magna) 17.15-18.30

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu și Pr. prof. univ. dr. Stelian Tofană

 • 17.15-17.35     Pr. lect. univ. dr. Sarolta Püsök, What is the reformed tradition and the transmittion of it? (Facultatea de Teologie Reformată, Universitatea „Babeș-Bolyai”)
 • 17.35-17.55     Conf. univ. dr. Inna Karnaeva, The Elemental Values of the European youth that participated in the Pedagogical – Theological Project (Department of Pedagogy and Education Theory, St. Petersburg, Russia)
 • 17.55-18.15     Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, Teologia în universitate. Perspective ale formării tinerilor teologi (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 • 18.15-18.30     Discuții

 

Secțiunea Istorice-practice – sesiunea I

(Sala Liviu Galaction Munteanu – 211) 15.00-17.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ionuț Moldoveanu și Arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia

 • 15.00-15.20     Conf. univ. dr. habil. Ion Gumenâi, Încercările de îndepărtare de Tradiția creștină și educația ateista din ultimii ani de existenta a regimului comunist in Republica Moldova (Decanul Facultății de Istorie, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău)
 • 15.20-15.40     Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr, Dimensiunea instructiv-educativă a icoanei în Ortodoxie (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu)
 • 16.00-16.20     Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon, Sf. Ierarh mucenic Antim Ivireanul – educatorul (Universitatea București/Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.20-17.00     Discuții

 

Secțiunea Istorice-practice – sesiunea a II-a

(Sala Liviu Galaction Munteanu – 211) 17.15-18.30

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon

 • 17.15-17.35     Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Tipăriturile lui Macarie si importanța lor bisericească și culturală (Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea „Valahia”, Târgoviște)
 • 17.35-17.55     Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău, Antim Ivireanul – întâiul editor al slujbei consacrării spațiului liturgic (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 17.55-18.15     Conf. univ. dr. Ion Croitoru, Când și unde a învățat Sfântul Antim Ivireanul arta tiparului? (Universitatea „Valahia”, Târgoviște)
 • 18.15-18.35     Pr. Nicolae Feier, Retrospectiva asupra dificultăților și provocărilor începutului predării Religiei în școlile de stat (Bistrița)

18.35-18.50     Discuții

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea I

(Sala Alexandru Filipașcu - 401) 15.00-17.00

Moderatori: Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, Asist. univ. asoc. drd. Răzvan Perșa

 • 15.00-15.20     Pr. drd. Cosmin-Cătălin Lazăr, Educaţia şi învăţământul confesional ortodox în timpul Sfântului Ierarh Andrei Şaguna. Studiu de caz: Protopopiatul ortodox Unguraș (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.20-15.40     Drd. Răzvan Perșa, Importanța primelor manuale de drept canonic tipărite în Biserica Ortodoxă. Elemente de educație juridică și canonică (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad/Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.40-16.00     Drd. Alexandra-Ioana Dângă, Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, Youcat în limba română. Studiu lingvistic și abordare teologică ortodoxă (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.00-16.20     Drd. Traian Nojea, Libraries, school foundations and cultural societies in Romanian Bihor in Austro-Hungarian period (1867-1918) (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 • 16.20-16.40     Pr. drd. Silviu Marcel Costin, Rolul și programa școlară a Seminarului „Veniamin Costachi” din Iași în perioada 1803-1864 (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

16.40-17.00     Discuții

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea a II-a

(Sala Alexandru Filipașcu – 401) 17.15-18.30

Moderator: Asist. univ. asoc. dr. Paul Siladi

 • 17.15-17.35     Drd. Emanuil Ineoan, Aspecte privind viața religioasă a comunităților aromâne de la sud de Dunăre la începutul secolului XX (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • 17.35-17.55     Drd. Constantin Gordon, Meșteșugul tipăririi primelor cărți de muzică bisericească bizantină în limba română (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • 17.55-18.15     Drd. Alexandru Constantin Chituță, Octavian Smigelschi, promotorul unei noi viziuni artistice în pictura religioasă (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu/Muzeul Național Brukenthal)

18.15-18.30     Discuții

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a I-a

(Sala Vasile Petrașcu – 212) 15.00-17.20

Moderator: Prof. univ. dr. Nicolae Ghiorghiță

 

 • 15.00-15.30     Prezentare de carte
 • Autor: Pr. prof. dr. Vasile Stanciu, Anastasimatarul Transilvan, Catavasierul Transilvan, Cântările Sfintei Liturghii și alte cântări liturgice (Pricesne, Irmoase, Axioane, Tropare, Condace) la Sărbătorile de peste an.
 • Vor vorbi: Prof. univ. dr. Elena Chircev, Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu și Pr. lect. univ. dr. Sorin Vasile Dobre
 • 15.30-15.50     Prof. univ. dr. Svetlana Badrajan, Educație și Mărturisire. Formarea creștină a tinerilor în spiritul viu al Tradiției (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Republica Moldova)
 • 15.50-16.10     Dr. Constanța Cristescu, Importanța studierii folclorului în învățământul teologic ortodox (Centrul Cultural Bucovina, Suceava)
 • 16.10-16.30     Pr. prof. univ. dr. Mihai Brie, Corul Hilaria – model instituțional de educație muzicală și religioasă a Crișanei (Universitatea din Oradea)
 • 16.30-17.10     Prof. univ. dr. Mircea Buta, Podobia Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în notația lui Trifon Lugojan (Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad)

17.10-17.20     Discuții

17.20-17.30     Pauză

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a II-a

(Sala Nicolae Colan – 201-202) 17.30-18.50

Moderator: Prof. univ. dr. Mircea Buta

 • 17.30-17.50     Pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian, Diversitatea muzicală contemporană  și unitatea cântării liturgice ortodoxe (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu)
 • 17.50-18.10     Pr. lect. univ. dr. Zaharia Matei, Cântarea liturgică ortodoxă educație, mărturisire  și sublimă rugăciune (Universitatea din București)
 • 18.10-18.30     Arhid. prof. dr. Răzvan Ștefan Constantin, Theoreticoane muzicale româneşti în notaţie hrisantică (prima jumătate a secolului al XIX-lea).Tipologii. Analiză (Seminarul Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București)

18.30-18.50     Discuții

19.00  Concert coral Cappella Transylvanica, Dirijor: Prof. univ. dr. Cornel Groza (Aula Magna a Facultății)

 

MARȚI, 15.11.2016

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a I-a

(Aula Magna) 9.00-11.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie și Protos. asist. univ. dr. Benedict Vesa

 • 9.00-9.20         Pr. prof. univ. dr. Valer Bel, Educație pentru comuniune și comunitate.  O abordare din perspectiva teologiei fundamentale (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 9.20-9.40         Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan, Culture and counter-culture in the religious space. Benchmarks for the education of young missionaries (Universitatea „1 Decembrie”, Alba Iulia)
 • 9.40-10.00       Pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, Principii ale educației ortodoxe în evitarea provocărilor sectare. Analiza fenomenologică (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu)
 • 10.00-10.20     Pr. conf. dr. Octavian Moșin, Feed-back pozitiv prin noile modalităţi de formare duhovnicească a studenţilor Universităţii de Stat din Moldova (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău)
 • 10.20-10.40     Prof. univ. dr. Mircea Gelu Buta, Tinerii creștini și mentalitățile societății românești (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

10.40-11.00     Discuții

11.00-11.15     Pauză

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a II-a

(Aula Magna) 11.15-13.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Emil Jurcan și Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea

 • 11.15-11.35     Pr. lect. univ. dr. Vasile Crețu, Religiozitatea tinerilor români: tendințe recente și semnificații actuale (Universitatea din București)
 • 11.35-11.55     Pr. conf. univ. dr. Vasile Vlad, Educația teologică sau experiența împărtășirii cu Dumnezeu (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 • 11.55-12.15     Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu, „O Biserica a tuturor și pentru toți” – considerații pe marginea unui document de excepție. Pentru un sistem de educație incluzivă (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu)
 • 12.15-12.35     Protos. asist. univ. dr. Benedict Vesa, Teologul, educația teologică și mărturia Bisericii (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

12.35-13.00     Discuții

 

Secțiunea Istorice-practice – sesiunea a I-a

(Sala Liviu Galaction Munteanu – 211) 9.00-11.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru și Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan

 • 9.00-9.20         Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb, Sfântul Antim Ivireanul si problema țiganilor (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 9.20-9.40         Pr. conf. univ. dr. habil. Daniel Buda, „Let no man despise thy youth” (1 Timothy 4:12) in Patristic Interpretations and their Relevance for the Youth Involvement in Church Live Today (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu/World Council of Churches, Geneva)
 • 9.40-10.00       Pr. prof. univ. dr. Ionuț Moldoveanu, Tiparituri grecesti din tipografiile românești (sec. XVII-XIX) (Universitatea din București)
 • 10.00-10.20     Pr. asist. univ. asoc. dr. Liviu Vidican-Manci, Catehizarea tinerilor via „digital media”. Oportunități și riscuri (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 10.20-10.40     Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Substratul geopolitic al caterisirii mitropolitului Antim Ivireanul (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

10.40-11.00     Discuții

11.00-11.15     Pauză

 

Secțiunea Istorice-practice – sesiunea a II-a

(Sala Liviu Galaction Munteanu – 211) 11.00-13.00

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Vasile Leb și Pr. asist. univ. asoc. dr. Liviu Vidican-Manci

 • 11.15-11.35     Asist. univ. dr. Nadeja Butnari, Cadrul didactic universitar – mesagerul inteligenței spirituale în educație (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău)
 • 11.35-11.55     Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta, Educația religioasă și valoarea sa integrativă (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 11.55-12.15     Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, Educatorul în viziunea Părinților Bisericii (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 12.15-12.35     Dr. Vasile Rojneac, Mitropolitul Antim Ivireanul și învățătura sa despre cei adormiți. Considerații eshatologice și exegetice asupra omiliilor funebre (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

12.35-13.00     Discuții

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea a I-a

(Sala Alexandru Filipașcu – 401) 9.00-11.00.

Moderatori: Lect. univ. dr. dr. Nicolae Turcan, Asist. univ. asoc. drd. Răzvan Perșa

 • 9.00-09.20       Pr. mrd. Cătălin Varga, Rhetoric of Discourse of Saint Apostle Paul, as Greek-Roman Education Background, Reflected into the Epistle of Philippians 1:12-21 (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 9.20-09.40       Drd. Ovidiu Neacșu, Νοῦς Χριστοῦ în epistolele pauline -o perspectivă niptică (Universitatea din București)
 • 9.40-10.00       Drd. Emil Mărginean, Pregătirea ascetică pentru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în teologia Arhimandritului Sofronie (Saharov) și a lui Dom Basil (Pennington) (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 10.00-10.20     Drd. Vadim Iov Cristea, Importanța învățăturii părinților de la Optina pentru formarea tinerilor de ieri și de azi (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 10.20-10.40     Mrd. Daniela Ivanovici, The participation of parents and blood relatives in the education of Byzantine children (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

10.40-11.00     Discuții

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea a II-a

(Sala Alexandru Filipașcu - 401) 11.15-13.15

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Gabriel Gârdan, Asist. univ. asoc. dr. Paul Siladi

 • 11.15-11.35     Drd. Gabriel Noje, Social media: spre o alta cultura a valorilor morale? (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 11.35-11.55     Drd. Bogdan Gabor, Internetul si Procesul Educativ (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 11.55-12.15     Drd. Adrian Mleșnițe, Comunicarea Bisericii Ortodoxe Române prin intermediul mass-media (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 12.15-12.35     Drd. Elena Onețiu, Încrederea în sine și încrederea în Dumnezeu. O încercare de echilibrare a acestora din perspectiva Tradiției autentice (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 12.35-12.55     Drd. Natalia Lozan, Voluntariatul, o investiţie pentru viitor. Volunteering, an Investment for the Future (Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău)

12.55-13.15     Discuții

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a I-a

(Sala Vasile Petrașcu – 212) 9.00-11.00

Moderator: Dr. Constanța Cristescu

 • 9.00-9.20         Prof. univ. dr. Elena Chircev, Educație muzicală în spiritul tradiției bizantine. Studiu de caz: „Metodul…” lui Anton Pann (Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca)
 • 9.20-9.40         Pr. lect. univ. dr. Stelian Ionașcu, Metamorfoze ale cântului bizantin de notație pre-chrysanthică  în Oratoriul Patimile Domnului de Paul Constantinescu (Universitatea din București)
 • 9.40-10.00       Diac. dr. Gheorghe Malene, Educația și formarea tinerilor prin arta muzicală bisericească în liceele vocaționale de teologie - observații, dezbateri, propuneri (Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu”, Făgăraș)
 • 10.00-10.20     Prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc-Puica, Conservation and restoration interventions of an old ecclesiastical book collection (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)

10.20-11.00     Discuții

11.00-11.15     Pauză

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a II-a

(Sala Vasile Petrașcu – 212) 11.15-13.00

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Vasile Grăjdian

 • 11.15-11.35     Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiță, Cercetările de muzicologie bizantină în România totalitară (Universitatea Națională de Muzică din București)
 • 11.35-11.55     Pr. lect. univ. dr. Sorin Vasile Dobre, George Dima și muzica bisericească notată de Dimitrie Cunțanu (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu)
 • 11.55-12.15     Pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu și Arhid. prof. dr. Daniel Mocanu, Contexte nonformale de învățare a muzicii bisericești. Analiză de caz: oferta noilor media (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 12.15-12.35     Pr. asist. univ. dr. Alexandru Marius Dumitrescu, 200 de ani de la Reformă (Universitatea din București)
 • 12.15-12.35     Conf. univ. dr. habil. Marcel Gheorghe Muntean, The church of the All Saints Monastery, founded by the Metropolitan Antim Ivireanu. Case Study (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

12.35-13.00     Discuții

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a III-a

(Aula Magna) 15.00-17.00

Moderatori: Pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru și asist. univ. dr. Olimpiu Benea

 • 15.00-15.20     Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, Tinerii și dinamizarea misiunii ortodoxe (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia)
 • 15.20-15.40     Pr. lect. univ. dr. Cristian Sonea, Educația misionară după Enciclica și documentul Misiunea Bisericii în lumea contemporană (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.40-16.00     Lect. univ. dr. dr. Nicolae Turcan, Fenomenologia  darului și educația religioasă (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.00-16.20     Pr. prof. univ. dr. Ștefan Iloaie, Formarea morală a tinerilor în viziunea Mitropolitului Bartolomeu al Clujului (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.20-16.40     Dr. Paul Siladi, Educația ca transmitere a învățăturii de la bătrân la ucenic în Apophthegmata Patrum (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

16.40-17.00     Discuții

17.00-17.15     Pauză

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a IV-a

(Aula Magna) 17.15-19.15

Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Valer Bel și Lect. univ. dr. dr. Nicolae Turcan

 • 17.15-17.35     Pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc-Puica, ‘Sitting among the teachers’ (Lk 2.46) - Biblical Episode reflected in Orthodox Iconography (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 • 17.35-17.55     Asist. univ. dr. Olimpiu Benea, Epafras – ucenicul paulin din Valea Lycusului. Un model al ucenicizării în duhul tradiției Apostolice (Epaphras - Pauline disciple at Lycus Valley. A model of discipleship in the spirit of the Apostolic Tradition) (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • 17.55-18.15     Presb. dr. Gabriel Floruț, Crucea lui Cristos în postmodernism (Liceul Teologic Penticostal „Betel” din Oradea)
 • 18.15-18.35     Pr. lect. univ. dr. Ion-Sorin Bora, Copiii și tinerii Evangheliei după Matei (Universitatea din Craiova)

18.35-19.15     Discuții

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a V-a

(Sala Teofil Herineanu – 301)

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Nicolae Moșoiu și Asist. univ. dr. Olimpiu Benea

 • 15.00-15.20     Lect. univ. dr. Ana Baciu, Educația creștină și responsabilitatea omului (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • 15.20-15.40     Dr. Stelian Pașca, Reflecții despre „frate” în „Învățături hristianicești” (carte tipărită de Sf. Antim Ivireanu în 1700) (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.40-16.00     Presb. dr. Nechifor Caleb, Centralitatea Cuvântului în educarea tinerilor contemporani (Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”, Cluj-Napoca)
 • 16.00-16.20     Dr. Silviu-Cristian Rad, Apologia tinereții și a frumosului la prințul Mîșkin – „Frumosul va salva lumea”? (Idiotul, F. M. Dostoievski) (Colegiul Național „Emil Racoviță”, Cluj-Napoca)

16.20-17.00     Discuții

17.00-17.15     Pauză

 

Secțiunea Teologie – sesiunea a VI-a

(Sala Teofil Herineanu – 301) 17.15-18.30

Moderator: Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

 • 17.15-17.35     Pr. lect. univ. dr. Ioan Dura, Educația religioasă versus îndoctrinare religioasă: delimitări axiologice în orizontul societății plurireligioase (Universitatea „Ovidius”, Constanța)
 • 17.35-17.55     Asist. univ. dr. Mihai Ciurea, Iudeu și păgân în contextul educațional, socio-istoric, cultural și religios al primelor secole creștine (Universitatea din Craiova)
 • 17.55-18.15     Dr. Dacian But-Căpușan, Câteva tipărituri de factură protestantă în limba română în Transilvania secolului al XVI-lea (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)

18.15-19.00     Discuții

 

Secțiunea Istorice-practice – sesiunea a III-a

(Sala Liviu Galaction Munteanu – 211) 15.00-17.00

Moderatori: Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău și Pr. lect. univ. dr. Gheorghe Șanta

 • 15.00-15.20     Pr. prof. univ. dr. Moraru Alexandru, Primul ziar al Eparhiei Clujului: „Foaia Bisericească” (1919-1920) (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
 • 15.20-15.40     Pr. lect. univ. dr. Stelian Manolache, Manuscris inedit al monahului Isaia Tipograful despre o apologie a Sfântului Ioan Gură de Aur găsit la Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Braşov (Universitatea „Ovidius”, Constanța)
 • 15.40-16.00     Pr. lect. univ. dr. Nicolae-Coriolan Dura, Mărturisirea tradiției ortodoxe românești oglindită în educație. Studiu istorico-sinodal (canonic) (Universitatea „1 Decembrie”, Alba -Iulia).
 • 16.00-16.20     Pr. lect. univ. dr. Cosmin Cosmuța, Un ziar al Eparhiei Ortodoxe Române a Clujului: „Renașterea pentru popor” (1948) (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.20-16.40     Pr. lect. univ. dr. Mircea Oros, Dimensiune doxologică și valoare liturgică – ultima ediție tipărită a Liturghierului (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.40-17.00     Dr. Mihai Floroaia, Modalități de abordare a temelor de istorie bisericeasca în cadrul orelor de educație religioasa (Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” Piatra-Neamţ şi Şcoala Postliceală Sanitară Piatra-Neamţ)

17.00-17.20     Discuții

17.20-17.30     Pauză

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a III-a

(Sala Vasile Petrașcu – 212) 15.00-17.00

Moderatori: Prof. univ. dr. Constantin Măruțoiu și Lect. univ. dr. Alin Trifa

 • 15.00-15.20     Asist. univ. dr. Marius Ghenescu, Amprenta artistică (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca).
 • 15.20-15.40     Lect. univ. dr. Alin Trifa, Mănăstirea Călugăra din Caraș-Severin (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.40-16.00     Lect. univ. dr. Claudia Cosmina Trif, Pictori celebri prezenți în ansamblul bisericii mănăstirii Antim din București (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.00-16.20     Conf. univ. dr. Marin Cotețiu, Restaurarea ușilor împărătești ale bisericii Sfântul Gheorghe din Mogoșoaia (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.20-16.40     Lect. univ. dr. Elena Ardelean, Prof. univ. dr. Nicoleta Melniciuc Puică, Intervenții de conservare și restaurare a unei colecții de carte bisericească (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 • 16.40-17.00     Conf. univ. dr. Andrei Florian, Elemente de sacralitate. Studiu de caz (Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca)

17.00-17.20     Discuții

17.20-17.30     Pauză

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a IV-a

(Sala Liviu Galaction Munteanu - 211) 17.20-19.00

Moderator: Conf. univ. dr. habil. Marcel Gheorghe Muntean

 • 17.30-17.50     Lect. univ. dr. Geogeta Merişor Dominte, Asist. univ. dr. Bogdan Cojocea, Lect. univ. dr. Stelian Onica, From tradition to our days: the Sacred Art section at the Faculty of Christian Orthodox Theology (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
 • 17.50-18.10     Prof. univ. dr. Constantin Măruțoiu, Olivia Florena Nemeş, I. Bratu, dr. Victor Constantin Măruţoiu, A. Rauca, The analysis of the constituent materials of the Royal Gates from the wooden church in Bulgari, Sălaj county, in view of their conservation and restoration,
 • 18.10-18.30     Luminiţa-Dana Postolache, Pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, Maria Dudu, Daniela Cristina Ilie, Andreea Michescu, Olivia Florena Nemeş, Ioan Bratu, Prof. univ. dr. Constantin Măruţoiu, The Imperial Gates Restoration Methodology from the Nicula Monastery Wooden Church /Metodologia restaurării ușilor împărătești din biserica de lemn de la Mănăstirea Nicula
 • 18.30-18.50     Ramona Jurcău, Ioana Jurcău, Arta Sacră ca formă de terapie a stresului (UMF, Spitalul de copii, Cluj-Napoca coord. conf. univ. dr. habil. Marcel Muntean)
 • 18.50-19.10     Artist plastic Camelia Elisabeta Hîrlea, Crucea – semn şi reprezentare în arta modernă (coord. conf. univ. dr. habil. Marcel Muntean).

19.10-19.30     Discuții

 

Secțiunea Muzicologie și Artă – sesiunea a V-a

(Sala Vasile Petrașcu – 212) 17.00-19.00

Moderator: Conf. univ. dr. Marin Cotețiu

 • 17.30-17.50     Luminiţa-Dana Postolache, Constantin Măruţoiu, Maria Dudu, Daniela Cristina Ilie, Victor Constantin Măruţoiu, Stelian Tofană, Ioan Bratu, Restauring the Heavenly Doors from the wooden church The Holy Angels from Aschileu Mic, Cluj County/ Restaurarea Uşilor Împărăteşti de la biserica de lemn Sfinţii Îngeri de la Aşchileu Mic. jud. Cluj
 • 17.50-18.10     Daniela Toader, Laura Troșan, Adriana Bulbuc, Vasile-Daniel Pop, Necesitatea intervenției și restaurării simbolurilor heraldice din Biserica Reformată de pe Kogălniceanu din Cluj-Napoca
 • 18.10-18.30     Andrei Ionașcu Elena-Daniela, Lumina spiritualității bizantine în creația lui El Greco (Universitatea din București)

18.30-19.00     Discuții

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea a III-a

(Sala Alexandru Filipașcu - 401) 15.00-17.00

Moderator: Asist. univ. asoc. dr. Liviu Vidican-Manci

 • 15.00-15.20     Ierom. drd. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Preocuparea lui Grigore Pletosu pentru formarea elevilor Gimnaziului Grăniceresc năsăudean în spiritul viu al tradiţiei Ortodoxe (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 15.20-15.40     Pr. drd. Tiberiu Ardelean, Cântarea corală bisericească - o formă de mărturisire (Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad)
 • 15.40-16.00     Pr. drd. Marius Făgădaru, Elemente imnografice în omiliile mariane ale Sfântului Antim Ivireanul (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.00-16.20     Drd. Sorin-Viorel Buș, Educație prin sfințenia vieții (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 16.20-16.40     Mrd. Marius Gheorghe Tănase, Tema iconografică a Sfintei Treimi. Studiu de caz Andrei Rubliov (Universitatea din București, coord. conf. univ. dr. habil. Marcel Muntean)

16.40-17.00     Discuții

17.00-17.15     Pauză

 

Secțiunea Tinerilor cercetători – sesiunea a IV-a

(Sala Alexandru Filipașcu - 401) 17.15-19.00

Moderatori: Dr. Mircea Abrudan, Drd. Răzvan Perșa

 • 17.15-17.35     Drd. Iulia Chende, Viziunea Sfântului Ioan Gură de Aur privind femeia și bărbatul-model pentru tineri (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 17.35-17.55     Drd. Ramona Iștovan, Valențe educative ale picturii în bisericile din Maramureș (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
 • 17.55-18.15     Mrd. Veronica Buda, Praznicul Naşterii Domnului în didahia Sfântului Antim Ivireanu şi iconografia ei (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, coord. conf. univ. dr. habil. Marcel Muntean)

18.35-19.30     Discuții

19.30-19.50     Concluzii